Scrum: de projectmethodiek die simpel en doeltreffend werkt

Naast individuele coaching, leg ik me toe op het begeleiden van Scrum teams. Scrum is een manier van werken waarbij je met een team in korte sprints telkens bruikbaar resultaat oplevert. Een zogenaamde ‘agile’ manier van werken die energie geeft en waarmee je flexibel toegroeit naar die stip aan de horizon. Scrum komt van oorsprong uit de IT-wereld, maar je ziet dat deze methode tegenwoordig op veel meer vlakken succesvol wordt ingezet.
Ik pas Scrum sinds 2010 toe en ben fervent aanhanger vanwege de overduidelijke voordelen die deze eenvoudige werkmethodiek biedt. Wil je Scrum introduceren in jouw bedrijf en/of Scrumteams laten coachen om een goede start te maken? Neem dan contact met me op. Hieronder vertel ik je er al wat meer over.

Is er dan wat mis met onze oude projectmethodieken?

Dat is te hard gesteld, maar in veel gevallen past de toegepaste projectmethodiek niet bij het project, het team en/of de organisatie. Feit is dat bijna niemand in staat is om een complex project van één of twee jaar in zijn geheel te overzien. Toch is dat wat er met veel zogenaamde ‘watervalprojecten’ gebeurt. Als projectteam ben je doorlopend aan het plannen en herplannen en je probeert angstvallig veranderende omstandigheden vanuit de boze buitenwereld buiten de deur te houden. Maar één ding is zeker. Projecten lopen bijna altijd uit in tijd, ze kosten meer geld dan geraamd, ze veranderen van scope, of boeten in op kwaliteit. Om dit alles goed gemanaged te krijgen zijn er uitgebreide projectmanagementmethodieken opgesteld, en vraagt het van alle betrokkenen enorm veel aandacht, inspanning en overtuigingskracht richting de opdrachtgever en overige stakeholders.

Hoe helpt Scrum dan?

De kracht van Scrum is dat het alle overbodige zaken buitenboord houdt. Het Scrumteam werkt telkens in sprints van 1 of 2 weken aan bruikbaar resultaat voor de klant. Tijdens zo’n afgebakende sprint lukt het alle teamleden om de focus vast te houden omdat ze zich niet bezig hoeven te houden met alles wat daarna nog komt. Voor wie nog niet zo bekend is met Scrum vertel ik er in mijn woorden onderaan deze pagina al wat meer over.

Wat levert Scrum op?

Scrum zorgt voor een enorme versnelling in het leveren van concrete resultaten. Het houdt je organisatie ‘agile’ wat wendbaar, lenig en flexibel betekent. Hierdoor groei je mee met de veranderende omstandigheden die op je af komen. Daarnaast is het een enorme leuke manier van werken waardoor alle betrokkenen enthousiast raken en hun steentje bij willen dragen.

Pas op: Scrummen werkt verslavend…

Benieuwd naar wat Scrum voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met me op. Ik help organisaties om Scrum als werkmethodiek te introduceren en ik begeleid en coach Scrum teams in de opstartfase. Al snel gaat deze methode zijn vruchten afwerpen!

Nog niet zo bekend met Scrum?

Voor wie nog niet zo bekend is met Scrum vertel ik in het kort in mijn woorden wat de Scrum methodiek omvat. Daarvoor introduceer ik een paar nieuwe termen. Ik vraag je om je daar niet door af te laten schrikken. De Scrum-methodiek bestaat uit drie rollen en vier terugkerende overleggen. En that’s it!

Drie rollen:
De Product Owner vertaalt de wens van de business in hapklare brokken voor het Scrum-team en doet dat m.b.v. user stories (korte functionele omschrijvingen van het op te leveren resultaat). De Product Owner heeft contact met de ‘boze buitenwereld’, en zorgt ervoor dat niemand het Scrum-team lastig valt zodat zij met volle focus aan de slag kunnen.

De Scrum master is de meewerkend voorman/-vrouw en roept de leden van het Scrum-team bij elkaar voor een overleg, en zit het overleg voor.

Het Scrumteam bestaat uit de Scrum master en overige leden (voor IT zijn dat de ontwikkelaars). Het Scrumteam bestaat idealiter uit ongeveer 5 personen. Zij zorgen ervoor dat het werk wordt verricht. Zij pakken user stories op en leveren die binnen de duur van één sprint getest en wel op aan de klant. Teamleden controleren elkaars werk voordat het opgeleverd wordt aan de klant ter acceptatie.

Vier overleggen:
1) De Sprint planning vormt de start van iedere sprint. Tijdens de Sprint planning legt de Product Owner de door hem geprioriteerde user stories voor aan het Scrumteam. Het Scrumteam bevraagd de Product Owner en elkaar om de user story scherp te krijgen, en kent er vervolgens punten aan toe. Als het aantal punten is bereikt dat het Scrumteam tijdens een sprint op kan pakken, dan stopt het inbrengen van de user stories (want anders verspil je elkaars tijd).
De leden van het Scrumteam verdelen één voor één de user stories (zodat iedereen een redelijk vergelijkbare hoeveelheid werkt krijgt). Hier eindigt de Sprint planning en iedereen gaat met zijn user stories aan de slag.

2) De Daily standup is de dagstart waarbij alle leden van het Scrumteam in 1 minuut aangeven wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag gaan doen en waar ze eventueel tegenaan zijn gelopen (zodat je elkaar direct na het overleg even op kunt zoeken om elkaar te helpen)

3) Aan het eind van iedere sprint  tonen de leden van het Scrumteam tijdens de Sprint review elkaar en de Product Owner het resultaat van alle user stories die ze hebben opgepakt. Bij dit overleg zijn ook andere stakeholders van de klant aanwezig, zodat het resultaat direct aan hen kan worden opgeleverd. Dit verhoogt betrokkenheid en acceptatiegraad en zorgt voor directe input vanuit de klant.

4) Ter afsluiting van iedere sprint vindt er een Retrospective plaats. Dit overleg zorgt voor reflectie op wat er goed ging en wat er beter kan. Zo werkt het team aan continu verbetering.

Ik kan me voorstellen dat het nu duizelt, maar besef wel dat dit de volledige Scrum-methodiek is. Voor het introduceren van een gemiddelde projectmanagement-methodiek kun je met alle betrokkenen een week op cursus. Ik ben van mening dat het niet persé nodig is om voor het inzetten van Scrum met alle betrokkenen op cursus te gaan. Met on-the-job begeleiding kun je Scrum prima toe gaan passen en ervaren wat het toevoegt. Om nog wat meer over Scrum te weten te komen, verwijs ik naar: www.scrum.nl