Belangrijke vraag in deze bijzondere tijden is: “hoe zitten de mensen uit jouw team er nu eigenlijk bij?” en betrek de vraag ook eens op jezelf?

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Het kan goed zijn dat je als leidinggevende voldoende in staat bent om het welbevinden en de ontwikkelvraagstukken van je medewerkers in de gaten te houden. Kun je daar wellicht wat hulp bij gebruiken in deze tijden waarin we meer op afstand leven van elkaar, dan kan ik daarbij helpen. Het feit dat ik als buitenstaander me niet bezig houd met wat er allemaal op de werkvloer speelt of eventuele gevoeligheden in de relatie tussen leidinggevende en werknemer, maakt dat ik onafhankelijk en objectief met een werknemer in gesprek ga.

Doel van het gesprek

Het doel is om in een open coachgesprek samen met de medewerker te kijken hoe de vlag er bij hangt.
Wat zijn de ontwikkeldoelen en wat zijn de belemmeringen waaraan gewerkt kan worden? Hoe zit het met de werkdruk? Is die te hoog of misschien te laag en wat doet dat met iemand? Zijn werk en privé voldoende in balans? Hoe ga je om met het werken op afstand en waar zijn er verbeteringen mogelijk? Hoe zit het met de ambities in relatie tot de huidige werkzaamheden? Voel je je nog goed op je huidige plek? Wat zou jouw betrokkenheid vergroten? Waar zitten groeimogelijkheden en hoe werk je daarnaar toe?
Zomaar een paar thema’s waarover ik in gesprek zal gaan. Coaching is doel- en resultaatgericht en kan op korte termijn verbluffend mooie resultaten opleveren.

Aanpak

Als aanpak voor de coachgesprekken gebruik ik vanuit mijn opleiding de beproefde coaching-methodiek TROA (Nederlandse tegenhanger van het Engelse GROW-model). Coaching is toekomstgericht (T). Dus eerst kijken we zonder belemmeringen naar wat de gecoachte wil bereiken. Als dat helder is, bekijken we samen de realiteit (R) en gaan daarin o.a. de belemmeringen verkennen. Dan door naar opties (O) en acties (A). Belangrijke onderliggende pijlers zijn het aanspreken en vergroten van bewustzijn en verantwoordelijkheid van de gecoachte. Als coach geef ik daarin geen advies, maar vraag en luister. De meest krachtige en intrinsiek gemotiveerde antwoorden en oplossingen komen bij de gecoachte vandaan. Als coach begeleid ik daarin op een gezonde actie- en resultaatgerichte manier.

Focusgebieden

Het ontdekken en aanwakkeren van groeipotentie van de medewerker is mijn primaire focusgebied. Daarnaast komen vaak werk-prive-balans, verstoorde werkrelaties, en werkdruk in gesprekken naar boven. Als coach heb ik bij de verschillende focusgebieden passende werkvormen beschikbaar om medewerkers vooruit te helpen.

Grens tussen coaching en therapie

Soms brengt een coachgesprek ook serieuzere problematiek aan het licht. Als coach heb ik daarin een signalerende functie en help in dergelijke gevallen met een gerichte doorverwijzing.

Objectief en onafhankelijk

Één punt maak ik hier meteen duidelijk: ik laat me als coach niet met een ‘bepaalde boodschap’ op pad sturen in het gesprek dat ik met de medewerker aan ga. Het gaat daarbij om de vraagstukken van de medewerker en vertrouwelijkheid staat daarbij voorop.

Sta je hier als werkgever of leidinggevende voor open en kun je hier hulp bij gebruiken, neem dan contact met me op.